اعضای شورای اقامه نماز

اعضای شورای اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر علی بهادر               رییس شورا

دکتر کوروش عزیزی             قائم مقام شورا

دکتر اکبر اجرایی                    دبیر شورا

علی اصغر دیمی                            عضو شورا

محمد جواد راهدار                    عضو شورا

حجت الله نوایی                         عضو شورا

رحیم معصومی                        عضو شورا

سید مجتبی میرابراهیمی               عضو شورا

دکتر محمدرضا سمایی                 عضو شورا

خانم زهره هادیان                      عضو شورا

همکاران ستاد

خانم فرخی                      متصدی دفتر ستاد اقامه نماز

آقای پرهیزکار                       متصدی دفتر ستاد اقامه نماز

تمام حقوق سایت محفوظ می باشد